Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na Pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove.

Téma: Štyri mravné čnosti.

Stretnutie povedie o. Peter Gazda, farár Prešov – Solivar.

S úctou a modlitbou za Vás

Slávka Kolesárová

koordinátorka a koordinačný tím Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom 0905 288 845

Sledujte nás: