V sobotu 5.2. sme zrealizovali prvé farské stretnutie v rámci diecéznej fázy synody o synodalite.

Výstupy z rozjímania nad spoločným putovaním s Ježišom v rámci našej farnosti potrebujeme ešte spracovať a možno doplniť pri ďalších stretnutiach, na ktoré už vopred pozývame.

Martin Demčák, moderátor a o. Marcel

Sledujte nás: