V sobotu 5.3. bolo popoludní o 14.00 hod. druhé synodálne stretnutie v našej farnosti s témou “Počúvať”. Tak sme sa snažili počúvať Ducha, ktorý z nás vytvára synodálne spoločenstvo, teda spoločenstvo na ceste ku Kristovi (“synoda” = “spolu na ceste”), ale aj počúvať jeden druhého a niečo snáď aj prenesieme do života farnosti. Vďaka moderátorovi i zapisovateľovi synodálneho stretnutia.

V nedeľu po krížovej ceste, ktorú sa modlili ženy našej farnosti, bolo v pastoračnom centre formačné stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie i samotných detí. Ďakujeme všetkým ženám, ktoré pripravili pobožnosť krížovej cesty, vďaka rodičom, deťom aj animátorom rodičov a detí. Poniektorí sa následne opäť stretli na ľade v STD Aréne pri farskom korčuľovaní…

Sledujte nás: