Od 1. januára 2022 sa v Katolíckej cirkvi na Slovensku pri bohoslužbách začne povinne používať nový preklad Rímskeho misála. Medzi zmenami, ktoré bude určite najviac počuť, bude zmena slov premenenia nad kalichom: „ktorá sa vylieva za vás i za mnohých“… V tejto časti sa usilujeme vysvetliť, ako správne chápať význam spojenia „za mnohých“, keďže doteraz to bolo „za všetkých“.

Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: