Modliť sa Božím slovom znamená nadviazať každodenný dialóg s Bohom prostredníctvom Svätého písma. V tejto časti ponúkame niektoré návrhy, aby naše stretnutie s Božím slovom nebolo len “prečítanie”, ale skutočne stretnutie so živým Pánom.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: