Advent je obdobím stíšenia, očakávania a nádeje

Prvou adventnou nedeľou začíname v Cirkvi sláviť nový liturgický rok, do ktorého vstupujeme cez “bránu” adventného obdobia. O jeho význame a dôležitosti hovorí nasledujúci podcast. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: