Pavol z Tarzu je človekom troch kultúr – židovskej, gréckej a rímskej, ktoré sa premietli po povolaní za apoštola aj do jeho spôsobu ohlasovania Kristovho evanjelia. V tejto časti podcastu sa jeho autor zamýšľa nad dôležitosťou a prínosom apoštola národov aj pre kresťanstvo dnešnej doby. Príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: