Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať.

V tejto časti ponúkame bližší pohľad na všetky tri miesta, v ktorých sa Marta uvádza.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: