Božie milosrdenstvo nie je len témou v osobe a náuke Ježiša Krista. Hovoria o ňom už starozákonné texty. Starý zákon, keď hovorí o milosrdenstve, najčastejšie používa dve hebrejské slová “chesed” a “rachamim”. V novej časti podcastu sa dozviete o ich pôvodnom a potom duchovnom význame.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: