Uzatvorené kostoly počas pandémie ukázali, že je dôležité, aby sa naše domácnosti stávali ohniskami duchovného života. Vzor k tomu nám podáva Sväté písmo.

V tejto časti je vysvetlené, akú mali úlohu domáce cirkvi pre rozvoj raného kresťanstva.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: