Evanjelium podľa Jána sa v hlavnom posolstve zhoduje s ostatnými troma evanjeliami. Je to pochopiteľné, lebo ich obsahom je osoba a posolstvo Ježiša Krista, o ktorom všetci štyria evanjelisti rozprávajú. Avšak každý evanjelista má svoje osobitné charakteristiky.

V tejto časti ponúkame pohľad na štvrté evanjelium. Prajeme Vám všetkým príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: