Biblický text je istým spôsobom uväznený v čase, priestore a kultúre, v ktorej vznikol. Biblická hermeneutika ponúka zásady, ktoré je potrebné zachovávať pri správnom pochopení posolstva. Prvým je svet biblického autora.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: