Z hľadiska náuky Katolíckej cirkvi predstavuje Ježišova posledná večera dôležitú udalosť, pri ktorej Boží Syn ustanovil Sviatosť Oltárnu a Sviatosť kňazstva. Pán Ježiš ju slávil večer pred svojím umučením. V tejto časti sa dozviete, čo nám hovoria o poslednej večeri štyria evanjelisti.

Prajeme Vám príjemné počúvanie a požehnané veľkonočné sviatky!

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: