Práve sme začali pôstne obdobie. Prvých päť pôstnych nedieľ nám v prvých čítaniach ponúka jednu spoločnú tému – zmluva. Sväté písmo uvádza viaceré starozákonné postavy, prostredníctvom ktorých Boh uzatvoril zmluvu (Noe, Abrahám, Mojžiš, Dávid, Jeremiáš) až napokon vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi uzatvoril s nami novú a večnú zmluvu. V ďalšej časti podcastu sa dozviete o dôležitosti a význame biblickej zmluvy. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: