Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti Vám ponúkame bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: