Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi. Napriek svojej stručnosti nám umožňuje bližšie spoznať apoštola Pavla nie v jeho náukových teologických pohľadoch, ale po ľudskej stránke.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: