Žiaľ, niektorí v očkovaní vidia podobnosť s textom v Zjavení apoštola Jána 13, 16, kde sa hovorí o tých, ktorí na ruke a čele boli označení znakom šelmy. V tejto časti vysvetľujeme, že prirovnanie očkovania k biblickému textu je úplne nesprávne a ide o posmech z Božieho slova.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: