8. žalm ako refrén v úvode a v závere zdôrazňuje: “Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.” Ž 8 pozýva človeka chváliť majestát ale aj pokoru Stvoriteľa. Opäť Vám ponúkame vysvetlenie niektorých veršov.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: