Ježiš vzal troch učeníkov – Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch a pred ich očami sa premenil.

V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tohto evanjeliového úryvku.

Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: