Posledná kapitola Jánovho evanjelia ponúka známu udalosť, keď sa Pán Ježiš pýta na Petrovu lásku.

V tejto časti podcastu sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti.

Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: