Nová časť podcastu sa venuje jednej z najdôležitejších častí Nového zákona, ktorým je úryvok zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. Peter v blízkosti Cézarey Filipovej vyznáva Ježišovo božstvo.

Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: