Napomenutie apoštola Pavla v Liste Efezanom 5, 22, aby žena bola podriadená mužovi, môže v dnešnej dobe vyvolávať odpor a pohoršenie. V tejto časti vysvetľujeme, ako správne rozumieť celý úryvok o podriadenosti ženy a láske muža.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: