Záver roka býva v znamení bilancovania a hodnotenia skončeného kalendárneho roka. Môžeme to urobiť aj v duchovnom živote. Skúsme premýšľať, kde sme boli pred dvanástimi mesiacmi a ako sme na tom teraz v našom vzťahu k Bohu a k blížnemu. Pandémia nám ukázala, že potrebujeme učiť sa žiť svoju vieru ako domáca cirkev, nespoliehať sa iba na to, čo sa nám ponúkne a že naše kresťanstvo potrebuje byť zrelšie.
Prajeme príjemné počúvanie a požehnaný nový rok 2021.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: