Milí bratia a sestry,

na týchto stránkach vám budeme pravidelne prinášať (spravidla rad týždenne) zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Podcast s názvom „Kairos“ pripravuje prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., ktorý je v dnešnej dobe katolíckym kňazom Spišskej diecézy, vysokoškolským profesor, odborníkom na biblické vedy, teológom a publicistom.

Názov podcastu predstavuje známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas.“ Ako sám autor zamyslení uvádza: “Inšpiráciou mi je svätý apoštol Pavol, ktorý vo svojej dobe ohlasoval Kristovo evanjelium jemu dostupnými prostriedkami. Pavol sa stal nádobou pre Krista, aby priniesol jeho evanjelium. Podobne nech aj tieto nové formy sú nádobou, v ktorej budeme prinášať radostné posolstvo tomuto svetu.”

Veríme, že takto sprostredkované slová evanjeliá vám pomôžu správnu nájsť cestu z neraz neľahkých životných udalostí a problémov.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: