Niekedy z prostredia evanjelikálnych cirkví a spoločenstiev zaznieva výhrada o úcte svätých, ako ju vyznáva Katolícka cirkev. V tejto časti  podcastu sa dozviete, prečo spoločenstvo svätých jedine vďaka spojeniu s Kristom môže vyprosovať od Krista milosti pre ostatných.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: