Hoci samotná biblická udalosť Pánovho premenenia neuvádza konkrétny názov vrchu, kresťanská tradícia od 4. storočia ju spája s vrchom Tábor. V tejto časti sa dozviete o tomto vrchu, ako aj o význame prítomnosti Mojžiša a Eliáša v príbehu Ježišovho premenenia.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Zdroj: František Trstenský

Sledujte nás: