… je pripravené. Nateraz pre chlapov, ktorí budú maľovať interiér kostola sv. Anny a Joachima.

Vďaka všetkým darcom, ktorí venovali materiál a prácu, vďaka členom farskej ekonomickej rady za námahu aj Janke Radovej a Aničke Kačúrovej za poupratovanie a prípravu kuchynky a postelí.

Sledujte nás: