1. Košická konferencia “Aj lekárnik má dušu”

Pozývame farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na bioetickú konferenciu. Nesie názov Aj lekárnik má dušu, aby tak vyjadrila hlboký etický rozmer tejto profesie a aj potrebu konať podľa správne sformovaného svedomia.

Šiesty ročník sa bude konať v sobotu 21. októbra 2023 v Košiciach, v budove Teologickej fakulty KU.

Dopoludnia zaznejú osobné príbehy priamo z praxe. Prihovoria sa majitelia lekární, vedúci prevádzok, pedagóg i laborant. Priblížia svoju cestu hľadania osobnej integrity, správneho usporiadania hodnôt uprostred každodenných tlakov a ťažkostí.

Popoludní sa pozornosť sústredí na problematiku preparátov, ktoré spôsobujú tzv. chemický potrat. Na Slovensku zatiaľ nie sú legalizované, ale vo viacerých vlnách už prebehla politická i mediálna diskusia na túto tému. Legalizácia potratovej tablety stavia farmaceutov pred vážne rozhodnutia.

Viac informácií a registrácia na webovej stránke: https://zazivot.sk/lekarnici-sa-stretnu-v-kosiciach-na-bioetickej-konferencii/ alebo prostredníctvom e-mailu: ajlekarnikmadusu@gmail.com.

2. Víkendovka pre bezdetných manželov

Mnohé manželské páry spolu s bezdetnosťou zasahuje aj beznádej. Ich nenaplnená túžba počať dieťa je zdrojom frustrácie a neraz aj konfliktov, či rozpadu manželstva. A to je škoda. Bezdetné páry potrebujú objaviť nové dôvody nádeje, radosti a pokoja.

Preto košický Úrad pre apoštolát ochrany života a Plodar, o.z., každoročne bezdetným párom ponúkajú víkendovku. Program pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky bezdetnosti, spoločných diskusií a aktivít, spoločnej modlitby a jednoduchej rekreácie v kúpeľnom prostredí.
Tohtoročné motto víkendovky je z Knihy Žalmov: “Na neho hľaďte a budete žiariť.” (Ž 34, 6)

V hlavných blokoch sa účastníkom prihovoria:
o. Dušan Škurla predstaví hlavné morálne dilemy a námietky ohľadom umelého oplodnenia;
Ľudmila Dydňanská priblíži najmodernejšie účinné a eticky prijateľné prístupy v liečbe neplodnosti;
* bardejovská gynekologička MUDr. Miroslava Petrišinová bude hosťom moderovanej diskusie;
manželia Jaroslav a Dominika podajú osobné svedectvo o ich prežívaní bezdetnosti.

Okrem uvedených tém sa manželia môžu zúčastniť na workshopoch o adopcii, o úprave životného štýlu a pod. Modlitbový tím bude k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú modlitbu príhovoru.

Víkendovka sa bude konať v Bardejovských Kúpeľoch, v penzióne AugustineumZačína sa v piatok 17. novembra napoludnie a končí sa nedeľným obedom 19. novembra 2023.

Cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 175 €.
Je možné uplatniť si aj rekreačný poukaz.

Registráciu treba vykonať prostredníctvom elektronického formulára  https://forms.gle/LiCtEAA8VqTrYym16
Bližšie informácie organizátori poskytujú prostredníctvom e-mailu: vikend.manzelia@gmail.com Viac na: https://zazivot.sk/novembrova-vikendovka-pre-bezdetnych-manzelov/

Sledujte nás: