V tretiu veľkonočnú nedeľu nás navštívili veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Sečovskej Polianke, aby nás poprosili o finančnú pomoc pre rekonštrukciu ich farského kostola. Túto návštevu spojili s účasťou ich chrámového…

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na Pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove. Téma: Štyri mravné čnosti. Stretnutie…

Je Veľký piatok, deň utrpenia Pána. Dnešná netradičná krížová cesta v podaní DFS Lipovček a FS Lipovec odhalila aj naše zlyhania, pády, hriechy… mali sme priestor úprimne ich ľutovať a…

Sledujte nás: