V tretiu veľkonočnú nedeľu nás navštívili veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Sečovskej Polianke, aby nás poprosili o finančnú pomoc pre rekonštrukciu ich farského kostola. Túto návštevu spojili s účasťou ich chrámového zboru pri oboch našich nedeľných svätých omšiach.

Ďakujeme im za spev a našim domácim veriacim za štedrosť pri zbierke.

Vďaka patrí aj ochotným organizátorkám občerstvenia pre zboristov – Irene Grominovej, Anne Sabolovej ml. a Márii Lajčákovej.

Sledujte nás: