Vďaka tímu pod vedením pani Mudrákovej za pohostenie pútnikov z farnosti Žalobín po svätej omši 13. septembra.

Sledujte nás: