Spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie sa v našom chráme slávila už tradične 13-teho aj tento mesiac.

Začala modlitbovým večeradlom, sprievodom so sochou Panny Márie okolo nášho kostola a pokračovala svätou omšou. Tentokrát sme u nás privítali aj pútnikov zo Žalobína, spolu s ich duchovným otcom Petrom Vojtkom, ktorý celú túto slávnosť celebroval.

Sme vďační Pánu Bohu za takéto spontánne duchovné stretnutia.

Sledujte nás: