Od 1. januára 2021 platí na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov.

Obmedzenie počtu osôb na šesť platí pri krste, svadbe či pohrebe nielen pre interiér, ale aj pre exteriér.

Od 1. apríla 2021 je možné navštíviť náš farský kostol za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti. Je ale potrebné vopred sa telefonicky nahlásiť na čísle 0908 047 220.

Sledujte nás: