Začíname projekt PÔST S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA

Projekt bude trvať od 17. februára (Popolcovej stredy) do 4. apríla 2021 (Veľkonočnej nedele).

Tentokrát bude spojený s myšlienkami rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Mons. Marián Gavenda. Myšlienka bude súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail. Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na Veľkú noc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti.

Sledujte nás: