Každou odpracovanou hodinkou je okolie ale i vnútro kostola sv. Anny a Joachima krajšie…

Vďaka za dnešnú námahu všetkým zúčastneným a darcom za občerstvenie.

Sledujte nás: