Ďakujeme všetkým účastníkom sobotnej brigády za vyčistenie a skrášlenie okolia i vnútra kostola sv. Anny a Joachima. A sponzorom naviac za pracovné prostriedky a občerstvenie. Vďaka

Sledujte nás: