Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021.

 

Myšlienky pápeža Františka, 23. 8.

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 13. 15-22)

„Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti bohatstvo dal Pán, dal ti ho na odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre druhých mnoho dobrého.“

(Homília z 24. 5. 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 24. 8.

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok) (Jn 1, 45-51)

„Natanael ide a vidí, a od tej chvíle sa mu zmení život. Kresťanská viera začína takto. A takto sa aj odovzdáva: ako priame poznanie, zrodené zo skúsenosti, nielen z počutia.“

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov.)

Myšlienky pápeža Františka, 25. 8.

Streda 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 27-32)

„Nehľadám iba to, čo je vonkajškové?  Bez toho, aby som zmenil svoje srdce?  Otvoril srdce modlitbe, slobode modlitby, slobode almužny, slobode skutkov milosrdenstva?“

(Homília  zo 16. októbra 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 26. 8.

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 24, 42-51)

„Bdieť znamená rozumieť, čo sa deje v mojom srdci. Znamená to zastaviť sa na chvíľu a skúmať svoj život.“

(Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 13. 10. 2017)

Myšlienky pápeža Františka, 27. 8.

Svätej Moniky, spomienka (Mt 25, 1-13)

“Milé mamy, podľa vzoru svätej Moniky sa nenechajte nikdy odradiť  a neúnavne sa modlite za svoje deti”.

(Tweet z 27. 8. 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 28. 8.

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka (Mt 25, 14-30)

„Svätého Augustína nepokoj srdca viedol k osobnému stretnutiu  s Kristom. K pochopeniu toho, že Boh, ktorého hľadal ďaleko od seba,  je Boh blízky každej ľudskej bytosti, blízky nášmu srdcu, bližší k nám ako sme my samy sebe“.

(Príhovor v Bazilike sv. Augustína v Ríme 28. augusta 2013.)

Sledujte nás: