Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13.8.2021.

Všetci sme sa zjednotili pri modlitbovom večeradle k Panne Márii a sprievodom s jej sochou okolo nášho farského kostola sme oslavovali jej meno. Svätú omšu na úmysly veriacich pútnikov slúžil pozvaný hosť, duchovný otec Ladislav Varga, kaplán z farnosti sv. Františka s Assisi vo Vranove n T.

Z jeho slov vyberáme: „Nech sú srdcia Vaše stále otvorené na Božie slovo tak ako bola otvorená Panna Mária.”

Sledujte nás: