Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 15. do 21. augusta 2021.

 

Myšlienky pápeža Františka, 15. 8.

„Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka.“

(Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019)

Myšlienky pápeža Františka, 16. 8.

„Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť.“

(Komentár k evanjeliu z 11. 10. 2015)

Myšlienky pápeža Františka, 17. 8.

„Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, daruje všetko”.

(Homília z 28. 2. 2017)

Myšlienky pápeža Františka, 18. 8.

„Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od domýšľavosti, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.“

(Modlitba Anjel Pána 24. 9. 2017)

Myšlienky pápeža Františka, 19. 8.

„Aj ľuďom na pokraji, ba aj ľuďom spoločensky opovrhnutých a odvrhnutých: aj im Boh ponúka svoju štedrosť.“

(Modlitba Anjel Pána 12. 10. 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 20. 8.

„Láska svätého opáta Bernarda k Panne Márii, ktorú nazýval „Hviezdou Morskou“,  nech inšpiruje  život každého kresťana: naučme sa vidieť a volať Máriu, aby sme nepodľahli pokušeniu  e vedeli žiť z ovocia milostí darovaným nám jej synom Ježišom“.

(Generálna audiencia 20. 8. 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 21. 8.

“Podľa príkladu svätého pápeža Pia Desiateho vás pozývam kráčať v ústrety Ježišovi Kristovi cez počúvanie jeho Evanjelia a prostredníctvom konania dobrých skutkov.“

(Generálna audiencia, 21. augusta 2019).

Sledujte nás: