Obraciame sa na veriacich z farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné s prosbou o finančnú pomoc na dofinancovanie rekonštrukcie nášho kostola. Náš kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo filiálnej obce Soľnička farnosti Boľ bol postavený pred 20 rokmi. Žiaľ pri stavbe ktorá bola rýchla a neodborná boli použité netrváce riešenia a materiály. Pred dvoma rokmi sme museli komplet vymeniť celú strechu aj s konštrukciou, ktorá bola prehnitá. Minulý rok sme pokračovali s prácami v interiéri a exteriéry, ktoré by sme chceli podľa možností čím skôr dokončiť.
Keďže sme na hranici svojich finančných možností a síl Vás láskavo prosíme o finančný príspevok (podľa vašich možností) pri zbierke, ktorá bude dňa 29.8.2021 po sv. omšiach pred vchodmi do kostola na konci sv. omší. Za všetkých našich dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu, vždy v tretiu nedeľu mesiaca.
Pán Boh zaplať za ochotu a pomoc ktorú nám prejavíte.

S katolíckym pozdravom farár farnosti dp. Jozef Gajdo a organista Štefan Varga (koordinátor rekonštrukčných prác)

Sledujte nás: