Po troch rokoch sa nám opäť podarilo stretnúť sa v prvú sobotu fašiangového mesiaca na Fatimskom plese.

Dlhé pandemické čakanie sa skončilo a vďaka Bohu a šikovným farníkom spolupracujúcim vo farských radách vyústilo do podarenej udalosti pre domácich i hostí. Ďakujeme účinkujúcim, organizátorom i účastníkom.

Tešíme sa o rok.

Sledujte nás: