“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

— Richard James Molloy

History

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

Our moto

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

What we do

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

Why us

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

V utorok 9.8. sme sa dočkali očakávaného putovania s bratstvom Modlitby mužov. Zároveň sme na…

Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj…

Každou odpracovanou hodinkou je okolie ale i vnútro kostola sv. Anny a Joachima krajšie… Vďaka…

Ďakujeme všetkým účastníkom sobotnej brigády za vyčistenie a skrášlenie okolia i vnútra kostola sv. Anny…

Júlová fatimská trinástka, svätá omša k mariánskej úcte, sa slávila v stredu trinásteho júla. Na…

1. júla 2022 naša mladá farnosť Fatimskej Panny Márie vo Vranove n.T. – Čemernom oslávila 20….