Na júnovej fatimskej trinástke, slávenej podvečer 13. 6. 2023, sme v našom chráme FPM privítali hosťa, františkána pátra Jána Kapistrána Lazového, ktorý bol hlavným celebrantom pri tomto eucharistickom slávení.

„Najkrajšia vec počas nášho celého dňa je svätá omša, nie je nič silnejšie, alebo silnejšia modlitba ako keď sme na svätej omši, a ešte keď sa uctieva Božia Matka. Pán Boh človeka obohatil takou veľkou výsadou, že mu daroval Pannu Máriu. Božia Matka je tá najistejšia kotva našej nádeje, tak nech nás prevádza v našom pozemskom živote, amen.“

Ďakujeme za povzbudenie.

Sledujte nás: