Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme vo štvrtok 8.6. oslávili aj spoločnou procesiou s gréckokatolíkmi.

Vďaka všetkým zúčastneným za modlitbové spoločenstvo a prvoprijímajúcim deťom za koberec z kvetových lupeňov pre Pána Ježiša.

Sledujte nás: