Pod vedením ThDr. Štefana Novotného, PhD., rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, organizujú bohoslovci v našej arcidiecéze šiesty ročník Miništrantskej univerzity, ktorá sa uskutoční v termíne od 11.07.2022 do 15.07.2022 v Obišovciach v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Miništrantská univerzita je určená pre chlapcov-miništrantov, ktorí v júni tohto roka ukončia 4.-8. ročník ZŠ. Cena Miništrantskej univerzity je pre jednotlivca 70 €, pre dvoch a viac súrodencov (každý jeden) 60 €. Miništrantská univerzita bude sprevádzaná duchovným programom. Prihlasovanie do konca júna 2022.

Bližšie informácie ako aj on-line prihlasovanie na: www.kske.sk

a Young man looking up

Sledujte nás: