V nedeľu 29. mája 2022 sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť 1. svätého prijímania.

Celkovo sa jej zúčastnilo 14 detí, ktorí po sobotňajšej prvej spovedi mohli tak do svojich srdiečok prijať nášho Pána a tešiť sa z jeho prítomnosti.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na celoročnej príprave detí ako aj tým, ktorí túto slávnosť pripravili.

Sledujte nás: