Drahí bratia a sestry,
s otvoreným srdcom vás v mene Slovenskej katolíckej charity srdečne pozývame na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční od 10. do 16. júna 2024 vo viacerých mestách po celom Slovensku.
Tento týždeň je pre nás všetkých jedinečnou príležitosťou ukázať, že láska a pomoc blížnym sú hodnoty, ktoré nás spájajú. Príďte a staňte sa súčasťou našej veľkej rodiny, spoznajte projekty a aktivity, ktoré menia životy ľudí v núdzi, a objavte, ako aj vy môžete prispieť k lepšiemu svetu.
Čaká na vás bohatý program plný kultúrnych podujatí, verejných diskusií a ochutnávok špecialít z rôznych krajín, kde katolícka charita pôsobí. Vaša účasť nie je len návštevou, ale prejavom solidarity a podpory, ktorá je pre nás všetkých nesmierne dôležitá.
Bližšie informácie nájdete na výveske kostola, na webe www.charita.sk a na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity. Veríme, že spolu vytvoríme týždeň plný lásky a nádeje.

Leták_týždeň charity 2024_SK

Sledujte nás: