Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme slávili vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Na konci slávnosti bol eucharistická procesia, spolu s gréckokatolíkmi, až do starého (ale vynoveného) kostola sv. Joachima a sv. Anny.

Sledujte nás: