Tohtoročná odpustová slávnosť patrocínia nášho kostola FPM bola poznačená obmedzujúcimi opatreniami, ktoré kvôli pretrvávajúcej pandémii stále platia.

Avšak aj napriek tomu sme v našom spoločenstve privítali dlho očakávaného hosťa, pána rektora kňazského seminára v Košiciach, Štefana Novotného, ktorý túto slávnostnú svätú omšu celebroval. Spolu s ním prišiel aj otec Marek Kunder, prefekt nultého ročníka tohto seminára, ktorého prítomnosť dopĺňalo aj šesť „jeho“ bohoslovcov. Takto sa okolo oltára nášho Pána a k úcte Panne Márii zišla akoby „seminárna rodina“, ako to poznamenal náš otec Marcel.

Pri oltári nechýbal ani náš najbližší sused, gréckokatolícky otec dekan Peter Gavaľa, ktorý spolu s otcom kaplánom Matúšom Sejkom v našom kostole slávili liturgiu v predvečer slávnosti.

Vďaka Bohu za takéto chvíle, kde sa môžeme všetci bratsky stretnúť a spoločne chváliť nášho Boha.

Sledujte nás: