Po dobrých minuloročných skúsenostiach je to opäť ponuka letného kurzu s názvom Manželské stretnutia v internáte SOŠ drevárskej vo Vranove.
Kurz sa bude konať v termíne od soboty 7.8.2021 do nedele 15.8.2021. Ráta sa s účasťou do 40 manželských párov s deťmi a animátormi.
Manželia, ktorí by mohli mať záujem zúčastniť sa letného kurzu, sa môžu prihlásiť vyplnením pripojenej prihlášky – je možné zúčastniť sa aj bez ubytovania.
Prosíme Vás o modlitby za tento kurz i za všetkých, ktorí majú prísť.
Vladimír a Drahomíra Jackovci
za organizačný tím
Sledujte nás: